พนักงาน แมสเซนเจอร์ (Messenger Service)

เราคือบริษัทที่ให้บริการ พนักงานขับรถผู้บริหาร และ พนักงานขับรถส่วนกลาง / แมสเซ็นเจอร์ ที่มีขอบเขต งาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีพนักงานประสานงานพร้อมติดตามงาน และบริการส่ง คนทดแทนในกรณี พนักงาน ขาดงาน หรือลางาน เพื่อ แก้ไขปัญหา และพร้อมตอบทุกคําถามของท่าน โดยทางบริษัทได้คัดสรรบุคลากรที่คุณภาพ และชํานาญงาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรจํานวนมากทั้งคนไทยและต่างชาติ โดยท่านลูกค้า สามารถโทรสอบถามบริการกับเราได้ครับ

พนักงาน แมสเซนเจอร์ รายจ็อบ และ รายวัน

พนักงาน แมสเซนเจอร์ รายจ็อบ ค่าบริการตามระยะทาง

พนักงาน แมสเซนเจอร์ ประจําบริษัทลูกค้า

พนักงาน แมสเซนเจอร์ ประจําบริษัทลูกค้า
พนักงาน แมสเซนเจอร์ รายวันค่าบริการ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท/วัน
ค่าบริการเริ่มต้นที่ 15,000-17,000 บาท/เดือน/อัตรา

ทำไมต้องใช้บริการกับ บริษัท ม้าเร็ว จำกัด

บริการแบบมืออาชีพ พนักงานของเราทุกคน มีประสบการณ์การทํางานไม่ต่ํากว่า 5 ปี จึงทําให้รู้ลักษณะและรายละเอียดของการทํางาน ทําให้เข้าใจระบบงานของทาง ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีความชํานาญด้านเส้นทางภายในกรุงเทพ ต่างจังหวัด และ ในโซนอุตสาหกรรม โดยพนักงานทุกคนมีอุปกรณ์สื่อสารที่ สามารถใช้ GPS และ สามารถใช้โปรแกรมได้เป็นอย่างดี ทางเราได้มีการอบรมพนักงานทุกคนให้บริการลูกค้า อย่างจริงใจ มีมารยาท อดทนและสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี พร้อมทั้งทางบริษัท ยังมีทีมงานประสานงาน ที่พร้อมบริการแก้ไขปัญหาของลูกค้าทุกท่านทันทีและรวดเร็ว

บริษัทมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรรม โดยพนักงานของเราทุกคน ผ่านการ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากกรมตํารวจ จึงมั่นใจได้ว่าพนักงานที่ส่งไปบริการลูกค้ามีความปลอดภัยสูง

บริษัทมีการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี เพื่อความมั่นใจของทางลูกค้าว่า พนักงานทุกท่านที่เข้าไปให้บริการ มีสุขภาพแข็งแรง สามารถให้บริการท่านได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ และ ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ

บริษัทมีการจัดอบรม ให้ความรู้ และทักษะความรู้ด้านการจราจรแก่พนักงาน

บริษัทมีพนักงานทดแทนงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจของท่านต้องชะงักลง เนื่องจากการขาดลาของพนักงาน ทางบริษัทจึงมีพนักงานทดแทน ส่งไปบริการตลอด

ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา